İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN   DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

...... SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                         ......SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

 

 

 

................ tarihleri arasında almış olduğum iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bedeli hakkında düzenlemiş olduğum fatura ektedir. Fatura bedelinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereği başvuru formunda belirtilen IBAN numarasına ödenmesini talep ederim.

 

                                                                                                                                

 

..../.../....

Adı-Soyadı

 

                                                                                                                                           İmza

 

 

 

Ek: Fatura