NAPO'nun Fimleri

Napo’nun film serisi bilgisayarda grafik programlarında üretilmiştir. İş yaşamında güvenlik meseleleriyle yüz yüze gelen karakterleri canlandırmaktadırlar. Ana karakter Napo ve arkadaşları kendilerini kelimelerin olmadığı bir dünyada ifade etmektedirler. Onların hikayelerinin eğitimsel değeri vardır. Soruları arttırır ve iş güvenliğinin çeşitli yönlerden tartışılmasını teşvik ederler. Bazen pratik çözümler sunar ya da bu konuda önderlik ederler. Eğitim, kültürel tarafsızlık ve mizah karışımının bir çizgi filmde buluşması “Napo” serisine ayrı bir kimlik kazandırmaktadır. Napo, sevimli fakat dikkatsiz bir karakterdir. Napo’nun evrensel dili, bu filmleri herkes için uygun yapmaktadır. Her bir sahne diğerlerinden bağımsızdır ve bütün bir film olarak ya da ayrı ayrı kullanılabilmektedir.


1-Ciddi Durumlar

Kayma ve düşmeler, işyerlerinde en sık görülen tehlikelerden biri olup her yıl binlerce iş kazasına sebep olmaktadır. İşyerlerinde meydana gelen kaymaların birçoğu genellikle ıslak veya kirletilmiş zeminler nedeniyle; düşmeler ise genellikle ofis hizmetlerinin kötü idare edilmesi, bakım ve temizliğin yetersiz olması nedeniyle meydana gelir. Çözümler ise genellikle kolay ve uygun maliyetlidir. İşyerinde yapılacak risk değerlendirmesi; kirliliğin önlenmesi, yere dökülen maddelerin kontrolü, uygun ayakkabıların kullanımı, işyerinin tasarımı, bakım ve onarım, uygun zemin kaplamaları, kaliteli bakım ve temizlik hizmetlerinin sağlanması, etkili eğitim ve danışmanlığı da içeren kontrol tedbirlerini ortaya koymalıdır. Tüm sektörlere ve tüm bilgi düzeyindeki çalışanlara uygun olan bu film ile, iyi uygulamaların tanıtılması ve teşvik edilmesi amaçlanmakta; kayma ve düşmelerin neden olduğu iş kazalarının “ciddi durumlar” olduğu vurgulanmaktadır.


2- Napo İle Güvenli Hareketler

Bu filmde işyerinde güvenli taşıma eylemi vurgulanmak istenmiştir. Filmin merkezinde, diğer iç ve dış taşıma şekillerinin yanı sıra, bir fork-lift aracı bulunmaktadır. Filmde, saha güvenliği, kişi güvenliği, araç güvenliği, bakım, görülebilirlik, ters çevirme, yükleme ve boşaltma konularından sahneler bulunmaktadır. Özellikle yeni ve genç çalışanlar başta olmak üzere, tüm çalışanlar için kullanılabilir. Filmin ana teması, işyerinde taşıma işleminin iyi organize edilmesi ve yönetilmesi gerektiğidir. Bu doğrultuda, üst düzey yöneticiler tarafından planlama, uygulama ve izleme faaliyetlerinin yapılması; tehlike ve risklerin teşhis edilmesi amacıyla risk değerlendirmesi ve buna karşılık uygun eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği konuları ele alınmaktadır. Aynı zamanda, gerekli eğitimin sağlandığı ve gözetimin gerçekleştirildiği çalışanların uygun davranışlarda bulunması gerektiği; risklerin azaltılması ve tehlikelerin en doğru şekilde yönetilmesi anlamında katılımcı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.


3- Napo İle Güvenli bakım

Bakım işlerindeki yetersiz çalışma standartları, meslek hastalıkları ve iş kazalarının ana sebebidir. Birçok kaza bakım çalışmaları sırasında ya da bakımın eksikliği nedeniyle veya bakımın yeterli kalitede yapılmaması nedeniyle meydana gelmektedir. Filmde Napo’nun bulunduğu çeşitli durumları göstermektedir. Bazen, bakım işi yapan bir çalışandır, bazen de bir işçi. Bu filmde bir makinada bakım yapılmaya başlandığında izole etmenin ya da “kapatmanın” önemini, “gizlenmiş tehlikelerin” yol açtığı problemleri, kapalı alanlarda çalışmayı ve bakım çalışmaları yürütülürken özellikle kontrol ve test aşamalarında yetkili kişilerin çalışmasının önemini görmekteyiz. Tüm sektörler ve tüm düzeydeki çalışanlar için uygun olan bu film, iyi uygulamaları tanıtmak ve güvenli bakımın önemine dikkat çekmek istemektedir.


Filmler telif hakları nedeniyle web sitemizde barındırılamamakta ve web sitemiz üzerinde yayınlanamamaktadır.
Filmlerin asıl versiyonlarına NAPO’nun web sitesinden erişebilirsiniz.
Telif hakları Via Storia’ya aittir.
Kaynak: www.napofilm.net/tr